• Ana Sayfa
  • Altyapımız
  • Haberler
  • Kariyer
  • İletişim
01

Biz Kimiz?

Gürbağ Savunma ve Teknoloji olarak; yeniliklere öncü olmak, savunma sanayi ve teknoloji alanında sektörün mühendislik ihtiyaçlarına çözüm üretmek için Gürbağ Group çatısı altında 2020 yılında Ankara’da faaliyetlerimize başladık.  Kuruluşumuzdan itibaren, savunma sanayinin uluslararası standartlarda tasarım ve mühendislik ihtiyaçlarına çözüm üreten; yazılım, elektronik ve mekanik tasarım kabiliyeti yüksek olan; yapmış olduğu özgün tasarımların simülasyonunu ve analizini kendi bünyesinde gerçekleştirebilen; bitirdiği ve planlandığı tüm projelerde inovatif yaklaşımla çalışan Ar-Ge odaklı entegratör bir kuruluş olarak ulusal ve küresel iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.  Mükemmelliği ve verimliliği iş modelimizin merkezine koyarak, müşterilerimizin talep ve beklentilerine yanıt verecek şekilde bir üretim anlayışını benimsememiz; iş ortaklarımıza en uygun ve kaliteli ürün ve hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmamız; teknolojik alt yapımızı sürekli olarak geliştirmemiz ve alanında yetkin değerli çalışanlarımız sayesinde sınırları aşan bir çözüm ortağıyız.

Misyon - Vizyon

02
Gürbağ Group’un ortak değerleri çatısı altında, küresel iş birlikleri gerçekleştirerek katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak.
Rekabet gücü ile savunma sanayi ve teknoloji alanında sektöre yön veren; paydaşları ve çalışanları için değer yaratan; ürün ve çözümleriyle ulusal ve uluslararası pazarda tercih edilen; yeniliklere öncülük eden bir teknoloji firması olmak.

Değerlerimiz

03
04

Yönetim Kurulu Üyeleri

Halil BAĞIBANYönetim Kurulu Başkanı

Osman Batuhan BAĞIBANYönetim Kurulu Üyesi

Osman Batuhan BAĞIBANGenel Müdür Yardımcısı /
Finans

Yönetim05

Mustafa Mutlu ÇOBAN

Genel Müdür Yardımcısı /
Ar-Ge
06

Kalite Politikası

Üretimdeki hedefimiz ülke savunma ve teknolojisine katkıda bulunan en sağlam, en ekonomik, en güvenli, en kaliteli ürünler üretmektir. 
 
Çevreye saygılı, çevre bilinci gelişmiş, küresel kaynakları koruyan, yasalar ve yönetmeliklere uygun çalışan ve bunları mevcut sistemlerine entegre etmiş bir kuruluş olarak üretimimizde en uygun malzeme ve tekniklerin uygulanması temel prensibimizdir.
 
Başarımızın temelini, bütün çalışma arkadaşlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve etkin katılımını sağlamak oluşturmaktadır. Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsiyoruz.
 
Kuruluşumuz, kapsamına ve amacına uygunluğunu, İSG hedeflerini oluşturma ve gözden geçirme için bir çerçeve sağladığını, Uygulanabilir şartları yerine getirdiğini taahhüt etmektedir.
 
İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı firmamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş proseslerinin gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak prensibimizdir.
 
Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin
Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik:     Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
Olmak üzere üç temel öğesinin sürekliliği sağlanacaktır.
 
İlgili sistem standartları, sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilidir.
  
Tüm süreçlerimizde “SÜREKLİ İYİLEŞME” felsefesini benimsemek temel hedefimizdir.